Vena Art Sp. z o.o.

ul. Projektowa 1
20-209 Lublin

info@vena.lublin.pl
tel./fax +48 81 441 57 70

NIP: 712-26-50-547, KRS: 0000007481
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

New business

Andrzej Jachim
602 777 629
andrzej@vena.lublin.pl

Grzegorz Szczytowski
602 777 639
grzegorz@vena.lublin.pl