Animacje filmowe dla Innowacyjnej Szkoły!

Animacje filmowe dla Innowacyjnej Szkoły!

Od jakiegoś już czasu nasz Dom Produkcyjny Vena Art na zlecenie Terra pracuje nad bardzo ciekawym projektem edukacyjnym „Innowacyjna szkoła – szkołą przyszłości”, w ramach którego przygotowujemy kilkadziesiąt filmów animowanych.

Filmy to tylko część tego ogromnego przedsięwzięcia, którego celem jest kształtowanie u dzieci umiejętności myślenia naukowego, głównie w zakresie przyrody, i komunikowania się w języku angielskim i języku niemieckim.

Poniżej możecie zerknąć na kilka filmów jakie wyszły spod ręki naszego animatora. Marcin Małek wykonał kawał dobrej roboty.

 

Informacje o projekcie „Innowacyjna szkoła – szkołą przyszłości”

Projekt „Innowacyjna szkoła – szkołą przyszłości” skierowany jest do uczniów i nauczycieli  edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3 szkół podstawowych). Odbiorcą projektu może stać się każda placówka oświatowa, która zgłosi chęć udziału w projekcie. Docelowo powstałe materiały staną się własnością publiczną, a ich depozytariuszem będzie Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.  Liderem projektu jest Educo BSH Sp. z o. o. W ramach projektu powstaje program nauczania z multimedialną obudową dydaktyczną dla zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności myślenia naukowego, głównie w zakresie przyrody, i komunikowania się w języku angielskim i języku niemieckim. Obok interaktywnych ćwiczeń, animacji komputerowych, interaktywnych łamigłówek czy rebusów, a także piosenek śpiewanych w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim – w skład materiałów multimedialnych będą wchodziły filmy animowane oraz filmy fabularne. Ich zadaniem jest wspieranie nauczyciela w nauczaniu języków obcych oraz w przekazywaniu wiedzy o otaczającym nas świecie. Nowatorskość projektu przejawia się między innymi w realizacji koncepcji nauczania dwóch języków obcych od początku klasy 1 szkoły podstawowej, zupełnie nieobecnej w  polskim systemie edukacyjnym. Drugim novum jest fakt, że do realizacji celów programowych jako przedmiot wiodący została wybrana edukacja przyrodnicza, a z nią zostały skorelowane treści nauczania dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego.