Animacje filmowe dla Innowacyjnej Szkoły! - Vena Art

Animacje filmowe dla Innowacyjnej Szkoły!

Animacje filmowe dla Innowacyjnej Szkoły!

Od jakiegoś już czasu nasz Dom Produkcyjny Vena Art na zlecenie Terra pracuje nad bardzo ciekawym projektem edukacyjnym „Innowacyjna szkoła – szkołą przyszłości”, w ramach którego przygotowujemy kilkadziesiąt filmów animowanych.

Filmy to tylko część tego ogromnego przedsięwzięcia, którego celem jest kształtowanie u dzieci umiejętności myślenia naukowego, głównie w zakresie przyrody, i komunikowania się w języku angielskim i języku niemieckim.

Poniżej możecie zerknąć na kilka filmów jakie wyszły spod ręki naszego animatora. Marcin Małek wykonał kawał dobrej roboty.

 

Informacje o projekcie „Innowacyjna szkoła – szkołą przyszłości”

Projekt „Innowacyjna szkoła – szkołą przyszłości” skierowany jest do uczniów i nauczycieli  edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3 szkół podstawowych). Odbiorcą projektu może stać się każda placówka oświatowa, która zgłosi chęć udziału w projekcie. Docelowo powstałe materiały staną się własnością publiczną, a ich depozytariuszem będzie Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.  Liderem projektu jest Educo BSH Sp. z o. o. W ramach projektu powstaje program nauczania z multimedialną obudową dydaktyczną dla zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności myślenia naukowego, głównie w zakresie przyrody, i komunikowania się w języku angielskim i języku niemieckim. Obok interaktywnych ćwiczeń, animacji komputerowych, interaktywnych łamigłówek czy rebusów, a także piosenek śpiewanych w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim – w skład materiałów multimedialnych będą wchodziły filmy animowane oraz filmy fabularne. Ich zadaniem jest wspieranie nauczyciela w nauczaniu języków obcych oraz w przekazywaniu wiedzy o otaczającym nas świecie. Nowatorskość projektu przejawia się między innymi w realizacji koncepcji nauczania dwóch języków obcych od początku klasy 1 szkoły podstawowej, zupełnie nieobecnej w  polskim systemie edukacyjnym. Drugim novum jest fakt, że do realizacji celów programowych jako przedmiot wiodący została wybrana edukacja przyrodnicza, a z nią zostały skorelowane treści nauczania dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego.