Poszukiwanie - Vena Art

Poszukiwanie

Poszukiwanie

Spot w kontekście dwuletniego projektu Produkcja spotu reklamowego jest jednym z elementów realizowanych w ramach kampanii promocyjnej podstref Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Tomaszów Lubelski, Janów Lubelski i Łuków. Wybrany scenariusz jest efektem analiz grupy docelowej, jak i konsultacji z Gminami. Ponieważ spot jest skierowany głównie do potencjalnych i obecnych inwestorów fabuła została zbudowana tak, aby przyciągnąć ich uwagę i dać możliwość utożsamienia się z bohaterem.

Konstrukcja pod kątem celów

Trzydziestosekundowy film jest swoistym teaserem. Bo jego głównym zadanie jest odesłać osoby zainteresowanie do strony internetowej będącej jednym z kluczowych narzędzi komunikacji dla podstref. Dzięki temu spot wypełnia cel budowania świadomości marki i odesłania do źródła informacji i kontaktu.

Metafory vs. informacja o produkcie

Spot ukazuje trud szukania terenów inwestycyjnych i radość z ich odnalezienia w podstrefach Janów Lubelski, Tomaszów Lubelski i Łuków. Metafora biznesmena wbijającego w ziemię łopatę odzwierciedla pracę przy inwestycji. Spot ma za zadanie pokazać zrozumienie procesu inwestycji i chęć pomocy na każdym etapie inwestycji. Projekt wspierania i promowania podstref ekonomicznych jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju, który docelowo ma wypracować kompleksowe rozwiązania systemowe w przyszłości ułatwiające realizację zadań w tym obszarze także innym gminom.

Celem projektu jest poinformowanie potencjalnych inwestorów o atrakcyjności inwestycyjnej województwa oraz gmin, na terenie których funkcjonują podstrefy ekonomiczne wchodzące w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny, w tym w szczególności Ziemi Łukowskiej, Janowskiej i Tomaszowskiej jako przyjaznych miejsc do życia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.