Promujemy Klaster Dolina Ekologicznej Żywności - Vena Art

Promujemy Klaster Dolina Ekologicznej Żywności

Promujemy Klaster Dolina Ekologicznej Żywności

Klaster„Dolina Ekologicznej Żywności” to pierwszy w kraju klaster zrzeszający różne podmioty działające na rzecz promowania i rozwoju żywności ekologicznej.
Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, zakładów działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji, np. uniwersytetów, jednostek badawczych i normalizacyjnych oraz stowarzyszeń branżowych.

Całość działań koordynuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Dolina Ekologicznej Żywności zrzesza w klaster zarówno producentów jak i przetwórców ekożywności.

Klaster Dolina Ekologicznej Żywności ma charakter otwarty, do jego struktur mogą przystąpić podmioty i organizacje zainteresowane rozwojem produkcji ekologicznej żywności na terenie Polski Wschodniej.

Co promujemy?

Z Doliną Ekologicznej Żywności współpracujemy już od niemal roku – nasze działania objęły do tej pory stworzenie logotypu marki oraz systemu identyfikacji wizualnej, zbudowanie strategii promocji i marketingu, realizacje materiałów promocyjnych. Teraz przed nami wielkie dzieła – Vena Art przygotowała i przeprowadzi całościową kampanię promocyjną oraz kampanię PR klastra Dolina Ekologicznej Żywności.

System Identyfikacji Wizualnej klastra Dolina Ekologicznej Żywności

Jak promujemy?

Całość działań będzie realizowana przez cały okres trwania umowy – od marca 2011 roku do grudnia 2013 roku. Opracowanie metod i technik promocji nastąpiło w oparciu o przygotowaną wcześniej Strategię Promocji i Marketingu klastra Dolina Ekologicznej Żywności. Wybór narzędzi marketingowych oparty był o różnorodne badania interpretowane w kontekście określonych grup docelowych. Pod uwagę wzięliśmy między innymi: TGI, Polskie Badana Outdooru, Polskie Badania Czytelnictwa, Badania Internetu Net Track, Polskie Badania Internetu – MEGAPANEL, Modele Konsumpcji mediów- w grupach docelowych.

Elementy kampanii promocyjnej i PR

reklama prasowa
– prasa regionalna – inserty i artykuły sponsorowane
– prasa branżowa – artykuły sponsorowane

reklama internetowa
– kampania displayowa
– kampania viralowa
– mailing

działania PR
– konferencje prasowa
– indywidualne spotkania z dziennikarzami
– newsletter dla dziennikarzy
– opracowywanie materiałów dla mediów
– opracowywanie materiałów do reklam w prasie

działania dodatkowe
– działania w internecie – search marketing w oparciu o google adwords
– działania w internecie – wykorzystanie social media
– prowadzenie Biura Prasowego kampanii promocyjnej klastra DEŻ
– przygotowanie prezentacji multimedialnej klastra DEŻ w intermediowym programie „prezi”

ekofora
Ekofora będą integralną częścią kampanii promocyjnej klastra Dolina Ekologicznej Żywności. Spotkania będą odbywały się w pięciu województwach Polski, które realizują Unijny Program Rozwój Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim, warmińsko – mazurskim. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu przez cały okres trwania kampanii.

Po co promujemy?

Przekonanie, że to co reklamujesz jest wartościowe to już połowa sukcesu promocji. Druga połowa to wiedza i doświadczenie. W przypadku marki DEŻ mamy komplet. Jesteśmy przekonani, że z punktu widzenia docelowego odbiorcy – konsumenta dokonującego wyboru w sklepie – na decyzję o zakupie wpływa wiele czynników. Nasze zadanie na początku kampanii to przekazanie informacji o ekożywności. Uświadomienie odbiorcom, że żywność ekologiczna musi spełniać określone cechy, a przy jej produkcji przestrzegane są bardzo rygorystyczne zasady i normy.

Pamiętaj, warto inwestować w zdrowie swoje i swojej rodziny!