Kalendarz Bene Meritus!

Kolejny rok pod znakiem Bene Meritus!

Kolejna edycja wyjątkowego kalendarza to kontynuacja zeszłorocznego projektu, któremu przyświeca idea promowania Lubelszczyzny.

Niestety niewiele osób potrafi wymienić liczące się na ogólnopolskiej lub światowej scenie talenty wywodzące się z Wyżyny. Okazuje się, że bez oddolnych inicjatyw osób i firm prywatnych, Lubelszczyzna byłaby w dalszym ciągu nieobecna w mediach i świadomości społecznej.

Za inspirację do tego przedsięwzięcia posłużyły nam (Agencji Reklamowej Vena Art oraz Drukarni Intrograf) znane na całym świecie kalendarze Pirelli. W kalendarzu „Kolory nastroju” z 2006 roku umieściliśmy prace utalentowanych fotografików z naszych okolic. Tegoroczne wydanie zadedykowaliśmy muzykom wywodzącym się z Lubelszczyzny. Dzięki znanym i uznanym artystom pochodzącym z Wyżyny – potencjalni goście, turyści oraz inwestorzy zwrócą uwagę na nasz region. W ten sposób uda nam się zrealizować cel zaprezentowania i zwiększenia jego atrakcyjności.

Pragniemy też pokazać, że Lubelszczyzna to miejsce, gdzie żyją ludzie wrażliwi nie tylko na sztukę, ale przede wszystkim na potrzeby innych.

Podobnie jak rok temu, wyróżnimy osoby bezinteresownie działające na rzecz poprawy życia bliźnich w swoim otoczeniu. Kapituła złożona z przedstawicieli lubelskich mediów wybrała trzynaście postaci o wielkim sercu do nadania tytułu „Bene Meritus Terrae Lublinensi” (Dobrze Zasłużony dla Lubelszczyzny). „Kalendarz dobrze nastrojony” zostanie im wręczony na honorowej gali. Są wśród nich: opiekunowie chóru, organizatorzy: świetlic, kolonii, czy zbiórek darów dla dzieci oraz młodzieży; pomocnicy w domach dziecka.

Okładka kalendarza.

Nad ekskluzywnym wyglądem kalendarza czuwali graficy Veny Art i drukarze Intrografu. Agencja Reklamowa zapewniła profesjonalne wykonanie kart dla dwunastu artystów i zespołów: Ani Dąbrowskiej, Bajmu, Braci, Budki Suflera, Federacji, Kapeli Drewutnia, Orkiestry Świętego Mikołaja, Por Fiesty, Marka Raduli, Urszuli, VOXu, Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Natomiast Intrograf zadbał o najwyższą jakość materiałów i technik drukarskich. Dzięki tym zabiegom kalendarz nabrał prestiżowego wyglądu. Pierwsze sto sztuk zostało ponumerowanych. Posiadanie egzemplarza z limitowanej serii jest niewątpliwym wyróżnieniem. Cały nakład przekazywany jest tylko i wyłącznie nieodpłatnie, ponieważ projekt opiera się na zasadzie non-profit.

Uroczystość uhonorowania zwyczajnych, mijanych na co dzień w tłumie ludzi tytułem „Bene Meritus Terrae Lublinensi” nadaje wydarzeniu niepowtarzalną i nieco wzniosłą atmosferę. Chcemy się nią podzielić z mieszkańcami Lubelszczyzny i Polski. Pomagają nam w tym lubelskie jak i ogólnopolskie media: telewizja, radia, gazety, portale internetowe. Także sponsorzy Żagiel S.A., WARTA TUiR S.A. oraz Perła Browary Lubelskie S.A. z entuzjazmem wzięli udział w projekcie. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy. Już za rok kolejna odsłona naszego kalendarza!