Kampania – Fundusze Europejskie

Kampania – Fundusze Europejskie

 

Tak przez ostatnie dwa miesiące intensywnie pracował zespół Vena Art nad złożonym i skomplikowanym logistycznie przedsięwzięciem, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.W założeniu kampania miała dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców województwa lubelskiego i poinformować ich o korzyściach, jakie niosą ze sobą Fundusze Europejskie. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Lubelszczyzny na temat działań podejmowanych w ramach funduszy stanowiło podstawowe zadanie kampanii.

Mailing bezadresowy

Pierwsze uderzenie to dystrybucja 700 000 folderów informacyjnych do mieszkańców Województwa Lubelskiego. Założeniem było dotarcie do wszystkich mieszkańców województwa, także do mieszkańców najmniejszych miejscowości. Z później przeprowadzonych badań wynika, że folder dotarł do większości badanych – założenie więc zostało spełnione.

Reklama telewizyjna i radiowa

W czasie trwania całego przedsięwzięcia informacje o Funduszach Europejskich docierały do mieszkańców Lubelszczyzny za pośrednictwem gazet, radia, telewizji i Internetu. Przygotowaliśmy cztery filmy reklamowe oparte na podobnym schemacie jednakże prezentujące cztery równe obszary działania poszczególnych Programów zaangażowanych w kampanię. Spoty emitowane były w najlepszym czasie antenowym Telewizji Polskiej o/Lublin. Spoty zaadaptowaliśmy również do emisji na telebimach na których emitowane były około 150 razy dziennie.

Plan filmowy

Pięć spotów radiowych zostało wyemitowane niemalże 1000 razy w pięciu rozgłośniach radiowych. Media plany były przygotowane w oparciu o rzetelne badania mediowe w taki sposób aby dotrzeć do KAŻDEGOMIESZKŃCA LUBELSZCZYZNY. Spot emitowany był w następujących rozgłośniach:

Polskie Radio Lublin

Radio Eska Lublin

Radio Eska Zamość

Radio Bon Ton Chełm

Katolickie Radio Podlasia

 

Działania w prasie

W prasie ukazały się artykuły promujące kampanię i teksty informacyjne o tym jak wykorzystanie funduszy europejskich zmienia nasze codziennie życie. Kampania realizowana była w różnych tytułach prasowych obejmujących zasięgiem całe województwo. Artykuły emitowane były w tygodnikach: Nowy Tydzień Lublin, Tygodnik Lokalny – Chełm, Słowo Podlasia i Kronika Tygodnia.

Kampania prasowa była wzbogacona o akcję insertowania ulotek w dziennikach regionalnych: Gazecie Wyborczej, Kurierze Lubelskimi i Dzienniku Wschodnim.

 

Kampania internetowa

Powstał specjalny serwis www.rozwijamylubelskie.pl na potrzeby kampanii. Strona internetowa to współcześnie podstawowe narzędzie komunikacji z odbiorcą dlatego stworzony przez nas serwis spełniał właśnie ten cel. Niezmiernie ważne było aby koordynować realne działania podejmowane w kampanii z informacjami na stronie internetowej, która oprócz podstawowych informacji zawierała także materiały do pobrania, filmy promocyjne oraz informacje o każdym z odbywających się spotkań

Galeria realizacji

W ramach działań internetowych zrealizowana została kampania na portalach regionalnych i ogólnopolskich. Z uwagi na specyfikę produktu kampania internetowa została wyemitowana w strategii Run On Site, wzbogacono go ją o geotargetowanie. Uwzględniając specyfikę kampanii wybrano szereg opiniotwórczych serwisów lokalnych oraz najbardziej prestiżowe serwisy ogólnopolskie

Serwisy lokalne:

kurierlubelski.pl

koziolek.pl

dziennikwschodni.pl

mmlublin.pl

Serwisy ogólnopolskie:

onet.pl

wp.pl

gazeta.pl

interia.pl

 

Konkurs o tematyce europejskich funduszy

Odbył się również konkurs „Unia wokół mnie”. Konkurs adresowany był do studentów wszystkich lubelskich uczelni wyższych. Ich zadaniem było napisanie krótkiej pracy o tym jak działania współfinansowane ze środków unijnych wpłynęły na ich najbliższe otoczenie i nich samych.

 

Konferencje

Głównym elementem, który zapewniał bezpośredni kontakt z odbiorcami kampanii były konferencje informacyjne i tematyczne. Podczas kampanii zorganizowaliśmy 28 konferencji w największych miastach Lubelszczyzny – stolicach wszystkich powiatów, na których mieszkańcy bezpośrednio mogli dowiedzieć się więcej o Funduszach Europejskich i możliwościach ich wykorzystania od specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Przeprowadzono kilkadziesiąt indywidualnych konsultacji eksperckich. Każda z konferencji była połączona z wystawą fotograficzną prezentującą dotychczasowe wykorzystanie środków unijnych na Lubelszczyźnie. Organizacja konferencji była niezwykłym logistycznie przedsięwzięciem – w ciągu miesiąca musieliśmy przejechać całe województwo, nierzadko byliśmy w dwóch miejscach jednocześnie. Na każda z konferencji wysyłaliśmy kilkaset zaproszeń zarówno pocztowych jak i mailingowych. W tym celu zakupiliśmy bazę danych z tysiącami adresów – każdy z nich został przez nas wykorzystany.

Fotografowie z Vena Art przejechali całe województwo lubelskie, wzdłuż i w szerz, żeby pokazać na zdjęciach jak sprawnie Lubelszczyzna rozwija się dzięki funduszom. Sfotografowaliśmy dziesiątki projektów realizowanych w ramach RPO WL, PO KL, PROW.

To tylko mała próbka naszych zdjęć, wykonaliśmy ich tysiące tak aby zrealizować 28 wystaw prezentujących projekty unijne realizowane w każdym z powiatów Województwa Lubelskiego.

Fotorelacja

Wszystko odbyło się zgodnie z przewodnim hasłem kampanii „Informacja. Fundusze Europejskie. Rozwój Lubelszczyzny.” Całe przedsięwzięcie skupiło się na promocji Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pod koniec kampanii przeprowadzono badania wśród mieszkańców Lubelszczyzny, których wyniki miały przesądzić o skuteczności sposobu realizacji przedsięwzięcia. Badania przeprowadzono w 20 większych miastach województwa lubelskiego na łącznej liczbie 500 osób. Z danych wynika, że aż 83% mieszkańców Lubelszczyzny spotkało się z naszą kampanią. Praktycznie każdy ze sposobów, jakie wykorzystywaliśmy żeby dotrzeć do mieszkańców okazał się trafiony. Odpowiedni dobór narzędzi marketingowych pozwolił osiągnąć sukces całej kampanii. Elementem, który niewątpliwie miał wpływ na rozpoznawalność kampanii była jej spójność kreacyjna i wizerunkowa. Wszystkie materiały promocyjne utrzymaliśmy w identycznej stylistyce oraz oprawie graficznej. Zarówno, więc folder wykorzystany do malingu bezadresowego jak i ulotki oraz pozostałe materiały poligraficzne przywoływały na myśl to samo, jedno skojarzenie – z Kampanią Informacyjną Funduszy Europejskich na Lubelszczyźnie.

EKIPA VENA ART
W całość prac zaangażowaliśmy bardzo prężną grupę
Koordynator projektu – Grzegorz Szczytowski
Prowadząca projekt – Joanna Lecka
Realizacja kampanii:
Katarzyna Duma – obsługa konferencji i działania PR

Michał Korba – realizacja kampanii internetowej

Weronika Biszczak, Agnieszka Bzinkowska, Bartłomiej Kurys – obsługa konferencji
Marta Tomaszewska, Marcin Pietrusza – Fotografia
Realizacja konkursu – Joanna Lecka
Obsługa PR – Joanna Lecka
Przygotowanie projektów graficznych – Marcin Kozidrak
Druk materiałów – Katarzyna Jarosz
Obsługa kampanii w mediach – Aneta Jurczykowska
Realizacja badań – Joanna Lecka
Wsparcie moralne, fizyczne i mentalne we wszystkich działaniach kampanii –Weronika Biszczak, Katarzyna Jarosz, Aneta Jurczykowska Eliza Kowalczyk, Anna Rzucidło, Marta Tomaszewska, Agnieszka Bzinkowska, Michał Lecki
Realizacja filmów i reklamy radiowej:
Scenariusz – Joanna Lecka, Katarzyna Duma, Grzegorz Szczytowski
Reżyseria – Grzegorz Szczytowski
Operator kamery – Przemysław Wójcik
Montaż – Paweł Wierzchowski
Animacje – Michał Skuła
Muzyka i Mastering – Redline Studio
Oświetlenie – Andrzej Jachim
Kierownik Planu – Anna Rzucidło
Aktorzy: Grzegorz Gil
Lektor: Tomasz Bielawiec

Konkurs o tematyce europejskich funduszy

Odbył się również konkurs „Unia wokół mnie”. Konkurs adresowany był do studentów wszystkich lubelskich uczelni wyższych. Ich zadaniem było napisanie krótkiej pracy o tym jak działania współfinansowane ze środków unijnych wpłynęły na ich najbliższe otoczenie i nich samych.