Promocja podstref ekonomicznych

Promocja podstref ekonomicznych

Pionierski na skalę kraju wspólny projekt promocji podstref ekonomicznych w trzech gminach województwa lubelskiego obsługiwany przez Vena Art.

Vena Art od kwietnia 2009 roku realizuje dwuletnią, kompleksową kampanię promocyjną projektu „Stworzenia systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.Projekt ten jest ciekawym przedsięwzięciem, które jest przykładem współpracy, połączenia sił trzech gmin. Jest to projekt trudny ze względu na to, że budowany od podstaw. Nie tylko Gminy muszą wykazać się dużą otwartością na współpracę i kompromisy (tworzenie wspólnych materiałów dla gmin o różniących się walorach), ale także budowanie długotrwałych rozwiązań, których zadaniem jest przetarcie szlaków dla podobnych przedsięwzięć. Jest to pierwszy taki projekt w kraju!

 

Działania Promocyjne

Vena Art odpowiada za realizację kampanii promocyjnej (od kwietnia 2009 do grudnia 2010 roku). W ramach umowy przygotowaliśmy strategię kampanii promocyjnej bazując na dostarczonych strategiach – marketingowej i rozwoju. Opracowaliśmy przekaz, treści, kreację.

W skład kampanii promocyjnej wchodzą:
1.strategia kampanii: narzędzia komunikacyjne i rozwiązania kreacyjne
2.system identyfikacji wizualnej
3.kampania billboardowa (ogólnopolska)
4.kampania billboardowa w regionach na konstrukcjach
5.produkcja spotu telewizyjnego
6.produkcja filmu promocyjnego
7.Malingi: internetowy i tradycyjny
8.prezentacje w technice PP i flash
9.opracowanie i produkcja gadżetów, materiałów konferencyjnych, informacyjnych, w tym ulotek, folderów, banerów
10.przygotowanie reklam prasowych

W ramach kolejnych umów Vena Art odpowiada także za planowanie mediów oraz zakup czasu antenowego (TV Biznes, Polsat News, TVN24, TVN CNBC Biznes, TVM Rzeszów, TV Siedlce, TV Silesia), a także zakup powierzchni w prasie: Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza Wydanie Stołeczne, Polska The Times Dziennik Zachoni, Dziennik Łodzki i Głos Wielkopolski, Gazeta Codzienna Nowiny.

 

Projekt logotypu i Systemów Identyfikacji Wizualnej

Sięgając początków projektu, po stworzeniu zasad komunikacji przedstawionych w strategii kampanii promocyjnej stworzyliśmy zestaw propozycji logotypów, z których został wyłoniony zwycięski. Jego zaletą jest podkreślenie współgrania ze sobą trzech gmin, co jest metaforą korzyści płynących ze współpracy i zazębiania się celów.

Z drugiej stronie kolor środkowego elementu logo odzwierciedla zróżnicowanie gmin i walorów, jakie mogą znaleźc tu potencjalni inwestorzy (niebieski Tomaszów Lubelski – to nowoczesne otoczenie i bliskość nowoczesnej granicy Unii Europejskiej; Zielony Janów Lubelski – to bogate w surowce Lasy Janowskie i czyste otoczenie sprzyjające biznesowi; bordowy Łuków – to wyraziste zaplecze zasobowe dla produkcji rolno-spożywczej w połączeniu z bardzo dobrą lokalizacją przy stolicy w pobliżu wschodniej granicy Polski).

System identyfikacji wizualnej

Kampania outdoorowa

Kampania outdoorowa została podzielona na dwie części: ogólnopolską i regionalną. W całej Polsce rotacyjnie w różnych miejscach eksponowanie są billboardy w miastach: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice.

Billboardy są lokowane przy głównych trasach tych miast, przy dworcach bądź innych ważnych komnikacyjnie lokalizacjach.

Kampania outdoorowa

 

Konstrukcje w regionach

W ramach kampanii w regionach stanęło dziewięć konstrukcji z obustronną ekspozycją plakatów (po trzy w każdej z gmin).

Efekty naszej pracy

Spot reklamowy

26 grudnia 2009roku rozpoczęła się kampania telewizyjna. Scenariusz spotu jest efektem analiz grupy docelowej, jak i konsultacji z Gminami. Ponieważ spot jest skierowany głównie do potencjalnych i obecnych inwestorów, fabuła została zbudowana tak, aby przyciągnąć ich uwagę i spowodować pogłębienie informacji (advretiment). Spot jest zrealizowany w konwencji filmowej i pełni funkcję teasera, jak również ma za zadanie zogniskować uwagę potencjalnych inwestorów na stronę internetową, gdzie znajdą oni kontakty i więcej informacji. Z badań marketingowych wynika, że strona jest głównym narzędziem komunikacji z grupą docelową.

Fabuła opiera się na pokazaniu w metaforyczny sposób mozolnego procesu poszukiwania. I radość z odnalezienia odpowiednich terenów inwestycyjnych.

Końcowe ujęcie pokazuje, że tutaj mogą oni odnieść sukces. Stąd hasło przewodnie całej kampanii INWESTUJ Z ULGĄ. Nie tylko ulgą podatkową, którą tak naprawdę można uzyskać praktycznie w każdej podstrefie w Polsce, ale ulgą dzięki dobremu klimatowi regionu i kompetentnym ludziom odpowiadających za wsparcie działań inwestorów w podstrefach.

Spot realizowany był w trzech planach: „pole”, „ulica”, „wnętrze firmy”. Zdjęcia trwały jeden dzień. Głównego bohatera zagrał Jacek Dragun – aktor Teatru Lalki i Aktora. W rolach drugoplanowych zagrali także aktorzy teatralni. Statyści zostali wyłonieni na podstawie przesłanych zdjęć.

Kolejne materiały promocyjne: ulotki, film promocyjny, prezentacje również tworzone są w tym duchu. Przesłanie kampanii mówi jasno – „U nas znajdziesz dobry klimat inwestycyjny. Każda z gmin ma pewne walory do wykorzystania (np. bliskość granicy UE, zalety logistyczne, zasoby naturalne, czy zaplecze do wypoczynku). A do tego mamy tu podstrefy i ludzi, którzy są inni niż samorządy w pozostałych częściach Polski. Pomogą wypełnić papierki, doradzą, znajdą informację”.

Klatki z filmu

Gadżety promocyjne

W ramach promocji B2B uzupełnieniem działań jest wyprodukowanie materiałów mających zastosowanie podczas bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami i podmiotami zainteresowanymi ofertą. Obok drobnych gadżetów jak długopisy, kubki, czy torby znajdą się tu także materiały umożliwiające atrakcyjną prezentację oferty : teczki, foldery, ścianki konferencyjne i inne.

Gadżety reklamowe

Ogłoszenia prasowe

W ramach promocji podstref zaplanowano dwie kampanie w prasie: ogólnopolską i regionalną. W ramach kampanii ogólnopolskiej mediaplan uwzględniał uzyskanie jak największego zasięgu dzięki włączeniu tytułów takich jak: Rzeczpospolita i Gazeta Prawna (targetowanie poprzez dodatek „Moja Firma”). W ramach kampanii regionalnej uwzględniono dotarcie do województw: mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i podkarpackiego – potencjalnie najbardziej zainteresowanych lokalizacją iwestycji w podstrefach w województwie lubelskim.

 

Mailingi

W ramach marketingu bezpośredniego kampania przewidywała dotarcie do grupy docelowej za pomocą mailingu tradycyjnego (do 2000 adresatów) i elektronicznego (do 7000 adresatów).

W tym celu zostały specjalnie przygotowane bazy firm i instytucji z terenu Polski, jak i krajów Unii Europejskiej. Pierwsze transze mailingu zostały wykonane w grudniu 2009 roku.

Mailingi

Film promocyjny

W celu prezentacji nie tylko oferty inwestycyjnej, ale także walorów Lubelszczyzny, a w szczególności Ziem Tomaszów Lubelski, Janów Lubelski i Łuków zrealizowano ponad dziesięciominutowy film promocyjny.

W efekcie przeprowadzenia czterech dni zdjęciowych oraz zebrania dużej ilości materiałów, jak też wykonania wielu animacji powstał film w sposób dynamiczny opowiadający o zaletach gmin i zachętach inwestycyjnych, jakie czekają tu na inwestorów.

Docelowo film będzie dystrybuowany na płytach CD oraz prezentowany na konferencjach, targach i indywidualnych spotkaniach biznesowych.

Film promocyjny