Zmiany w Zarządzie Vena Art

Na nowe wyzwania — nowy Zarząd!

W dniu 28.02.2018 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Vena Art, które jednogłośnie powołało nowy Zarząd w składzie:

  • Andrzej Jachim — Prezes Zarządu
  • Anna Szczytowska — Wiceprezes Zarządu
  • Joanna Wawer-Jachim — Członek Zarządu
  • Grzegorz Szczytowski — Członek Zarządu

Nowy zarząd to tak naprawdę wzmocnienie sił poprzedniego składu przed nowymi wyzwaniami oraz usprawnienie pracy struktury firmy w kontekście planów rozwoju Vena Art Sp. z o.o.

New business, obsługa Klienta, strategia i taktyka, media, kreacja i produkcja to obszary, nad którymi będą czuwać Andrzej Jachim i Grzegorz Szczytowski. Natomiast finanse, administracja, logistyka, analityka i kadry to domena Pań — Anny Szczytowskiej i Joanny Wawer-Jachim.