Zobacz czego nie widać - Vena Art

Zobacz czego nie widać

Lublin w technice HDR

Co łączy HDR i Galę Bene Meritus Terrae Lublinensi? Jedno i drugie pokazuje światu coś, czego możemy nie dostrzec gołym okiem – piękno miejsca i dobro ludzi.

Wojtek Kornet, z wykształcenia filozof, z zawodu fotograf, mówi, że podpatruje rzeczywistość i zatrzymuje ją w kadrze.  My podpatrzyliśmy jego prace i postanowiliśmy zatrzymać je na kartach tegorocznego kalendarza. To, czego nie było od razu widać na fotografiach, dzięki HDR odkrył dla nas Art Director Mariusz Jurkowski – autor projektu. Technikę HDR (high dynamic range imaging) po raz pierwszy użył w roku 1857 Gustaw Le Gray, który chciał oddać na jednej fotografii zarówno morze jak i niebo, lecz przekraczało to możliwości techniczne ówczesnych aparatów. La Gray rozwiązał problem łącząc kilka ekspozycji tego samego kadru, od nieoświetlonych do prześwietlonych, i uzyskał obraz o dużej rozpiętości tonalnej.

Vena Art oraz firma Intrograf po raz ósmy wydała prestiżowy kalendarz oraz uhonorowała podczas uroczystej gali, ludzi dobrze zasłużonych dla Lubelszczyzny.

Zdjęcie przed obróbką

Zdjęcie przed obróbką

Zdjęcie po obróbce

Zdjęcie po obróbce.

Gala w nowoczesnym Teatrze Starym

Idea Bene Meritus Terrae Lublinensi to w pewnym sensie lupa, która ma nam przybliżyć ludzi dobrze zasłużonych dla Lubelszczyzny, których mijamy na ulicy, w szkole, urzędzie, na uniwersytecie, w firmie i nie wiemy, że dzięki nim nasz region jest doceniany w Polsce i na świecie. Tegoroczna gala odbyła się w równie znaczącym dla Lublina miejscu – w Teatrze Starym. W nowoczesnych wnętrzach gościliśmy przedstawicieli władz Lublina, środowisk naukowych, kulturalnych oraz biznesowych. Ogromny wkład w organizację gali mają jej sponsorzy, w tym roku: Auto Euro S.A., PEPEES S.A. oraz Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Serdecznie dziękujemy!

Zasłużeni ludzie w kadrze

Trzy z dwunastu – do tylu wyróżnień, kapituła ograniczyła się w tym roku, aby nadać jeszcze większą moc tym wyróżnieniom. Przez siedem kolejnych edycji wyróżnionych łączyła jedna dziedzina, jeden element spójny, ósma edycja przybrała nową formę. Tytuły przyznane zostały w trzech dziedzinach: Nauka, Sztuka oraz Biznes.

Uhonorowani tytułem „Dobrze Zasłużonych dla Ziemi Lubelskiej” Nauka – prof. Grażyna Ginalska, pod której okiem zespół naukowców opracował tzw. „sztuczną kość”. Sztuka – prof. Andrzej Węcławski, wybitny artysta, grafik, doceniany w Polsce oraz za granicą. Biznes – firma eLeader (założyciele firmy Dobromir Piekarski i Piotr Sieczka) dostawca aplikacji biznesowych dla smartfonów i tabletów, z których korzystają przedsiębiorstwa w ponad 70 krajach świata, na wszystkich kontynentach.

Nagrodzonych wyłoniła kapituła składająca się z przedstawicieli lubelskich mediów: Gazeta Wyborcza, Nowy Tydzień Lublin, Radio Lublin, TVP o/Lublin, Wschodnia Fundacja Kultury Akcent, iTVL.pl, Gazeta.pl oraz Radio Złote Przeboje.

Wykład w bonusie

Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny magazynu Brief, wystąpił z krótkim wykładem dotyczącym promocji regionu. Osoba i temat nieprzypadkowe – na sali mieliśmy przedstawicieli uczelni, władz, biznesu oraz kultury i sztuki, czyli tych obszarów, które wg. Pana Kiszluka muszą ze sobą ściśle współpracować, jeżeli dany region chce być znaczącym graczem w dziedzinie marketingu miejsc.

Teatr w jednej osobie

Miejsce zobowiązuje – skoro gala odbyła się w teatrze, teatru nie mogło zabraknąć, choćby w osobie jednego aktora. Jacek Zawadzki z Teatru Kana zabrał gości (nie dosłownie) w pijacką podróż Moskwa – Pietuszki. Gorycz, beznadzieja, ale i wbrew wszystkiemu nadzieja, igrały ze sobą na scenie podczas monodramu, który jest wizją teatralną poematu Moskwa Pietuszki Wieniedikta Jerofiejewa, według scenariusza Zygmunta Duczyńskiego.

Niespodzianka w przyszłym roku

Jaki będzie kalendarz i gala w przyszłym roku? Też chcielibyśmy to wiedzieć…

Sponsorzy Gali.