Czerwony znak zapytania❓ Czy to działa?

W naszym artykule Cybersemantyka — brakujące ogniwo komunikacji pokazaliśmy dwie wersje jednego postu i pytaliśmy o to, który z nich lepiej przemawia do odbiorców. Żeby nie opierać się na przypuszczeniach sprawdziliśmy to: przygotowaliśmy testy porównawcze A/B wykorzystując do tego Facebook Ads — ta sama grupa odbiorców, jednakowy budżet i harmonogram. Posty różniły się tylko treścią: jeden z nich (post B) napisany był zgodnie z zasadami cybersemantyki, drugi (post A) przygotowany był w sposób stereotypowy i zwyczajowy. Badaliśmy tutaj, czy i jakie korzyści może mieć stosowanie cybersemantyki w tworzeniu komunikatów. Sprawdzaliśmy, m.in.: jak w praktyce działają opisane w niej cechy percepcji i sugestywności treści oraz jaki wpływ na odbiorcę mogą mieć zasady sterowania emocją w tekście pisanym. Chcieliśmy również wiedzieć, jak odpowiednie budowanie komunikatu wpływa na aktywność użytkowników oraz koszty kampanii takiej reklamy.

Wyniki tego porównania są niezwykle ciekawe. Badanie zostało wykonane z prawdopodobieństwem na poziomie 76%, co pozwala zaliczyć ten wynik do wiarygodnych.

Reklama  A (po lewej) oraz reklama B — zwycięzca (po prawej).

Który z powyższych postów przemawia do Ciebie bardziej? Który zachęci do przeczytania tego tekstu?

Zdecydowanie lepsze wyniki osiągała reklama B. Dlaczego?

Składa się na to kilka powodów. Po pierwsze: czerwony znak zapytania i DUŻE LITERY. Każdy element, który przyciąga uwagę, ale nie odrywa jej od głównej treści przekazu jest istotny. Działa tu złożoność Kołomogorowa, która mówi o tym, że treść powinna mieć optymalnie zwięzłą formę (nie tracąc przy tym sensu), by wywołać pożądane emocje.

Równie istotną kwestią są użyte w poście czasowniki. Te w drugiej osobie liczby pojedynczej mają zdecydowanie silniejszy potencjał emocjotwórczy niż liczba mnoga, gdzie wezwanie do działania rozmywa się na wiele podmiotów. Stosowanie czasowników to jedna z cybersemantycznych, kanonicznych zasad sterowania emocją. Dla wzmocnienia przekazu emocjonalnego w poście B świadomie wykorzystaliśmy również leksemy dominacyjne.

Wyniki naszego testu

  1. Aktywność użytkowników dotycząca posta B była o 18,29% wyższa niż posta A.
  2. Koszt jednej aktywności w reklamie posta B był o 15,38% niższy niż posta A.
  3. Stosunek aktywności do kosztów (aktywność/koszt w groszach — im wyższy tym lepiej) jest o 0,359 wyższa w przypadku posty B (1,206) niż postu A (0,901).
  4. Link w reklamie posta B klikano 2,5 razy częściej niż posta A.

Cybersemantyka — test A/B (wyniki)

Podsumowanie

To był tylko jeden test. Tworzenie komunikatów internetowych nie jest trudne, ale tworzenie dobrych komunikatów jest już wyzwaniem. Jak wynika z powyższych danych świadome stosowanie zasad cybersemantycznych może zdecydowanie przełożyć się na wymierne korzyści finansowe i wzmocnić skuteczność przekazu. Tylko od Was zależy, co zrobicie z tą wiedzą.