Gotowa na wyzwania

Gotowa na wyzwania

 

Marketing miejsc jest jedną z najtrudniejszych dziedzin marketingu.

Po pierwsze – marka miasta ma wiele źródeł,z których wychodzą komunikaty na zewnątrz i wymaga budowy spójnego kierunku działań informacyjnych. Po drugie kreowanie marki miasta zmusza do uzbrojenia się w cierpliwość, ponieważ skutki działań promocyjnych widoczne są dopiero po kilku latach i po trzecie liczba konkurentów jest dużo większa niż w kategoriach zwykłych produktów. Dlatego nasze działania prowadziliśmy wspólnie z dwoma partnerami projektu, Kancelarią Doradczą Synergia, która ma bogate doświadczenia w place brandingu oraz z niezależnym instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia. Każda z firm wniosła do projektu to, w czym się specjalizuje, dzięki czemu uzyskaliśmy więcej niż działając w pojedynkę.

Jak nas widzą

Punktem wyjścia do budowania lub zmiany postrzegania miasta jest wiedza na temat obecnego wizerunku. Uzyskaliśmy ją dzięki badaniom przeprowadzonym przez firmy partnerskie:

– badanie dotyczące oferty inwestycyjnej miasta, przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw

– audyt gospodarczy mający na celu ocenę aktualnych oraz wskazanie potencjalnych walorów gospodarczych miasta, analiza dotychczasowych działań marketingowych oraz nakreślenie nowych kierunków działań promocyjnych
– konsultacje z środowiskami opiniotwórczymi w mieście

Karty z raportu ARC – “Badanie wśród przedsiębiorców” – raport z badania ilościowego

Taka porcja wiedzy była solidną podstawą do tworzenia strategii kreowania marki gospodarczej miasta. Wiedząc jak jest postrzegana oferta inwestycyjna Białej Podlaskiej, na jakiej pozycji plasuje się na tle miast konkurencyjnych oraz jakie są kluczowe komunikaty marki przystąpiliśmy do prac na logo oraz key visualem.

Key visuals dla marki Biała Podlaska.

Miasto to ludzie

Komunikaty marki, które otrzymaliśmy od Synergii to wyznaczniki, które pozwoliły nam znaleźć punkty charakterystyczne dla Białej Podlaskiej:

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?
Przedsiębiorczością mieszkańców, wielokanałowością komunikacji i logistyki, bliskościąwschodniej granicy, potencjałem „klubowym”

JAKĄ MA OSOBOWOŚĆ?
Jest otwarta, uparta i twarda, nieugięta. Charakteryzuje się siłą, dynamiką i odwagą

DLA KOGO?
Dla młodych, odważnych, niezłomnych, poszukujących „powietrza” do działania osób,nieszablonowych, mobilnych, otwartych, ale jednocześnie ceniący tradycję i dumnychz prowincjonalności

Bazując na tych informacjach wyznaczyliśmy sobie trzy kierunki działań kreatywnych i w tym duchu przygotowaliśmy propozycje key visual:

1. Działanie, dynamika

2. Lokalizacja – położenia miasta

3. Ludzie – wewnętrzna siła miasta

W wyniku konsultacji i spotkań z przedstawicielami miasta wybrana została kreacja z nurtu „Ludzie” – prezentująca piękną, pewną siebie kobietę z atrybutami rycerza oraz przypisane do niej hasła: „Miasto z charakterem” oraz „Gotowa na wyzwania”. Rycerskość tej kreacji ma odzwierciedlać siłę, waleczność, honor oraz drzemiący w mieszkańcach duch przedsiębiorczości. Postanowione – miasto to ludzie i trzeba to pokazać, stanowią oni wewnętrzna siłę i najważniejszy czynnik rozwoju. Echo tego kierunku można znaleźć nawet w logotypie: jest to akronim nazwy Biała Podlaska, ale jednocześnie pokazuje on osobę w dynamicznym ujęciu a kolor pomarańczowy podkreśla energię i chęć działania.

Elementy systemu: wybrane logo i key visual (po lekkiej metamorfozie), elementy manuala.

Każdy koniec jest początkiem

Ostatnim elementem naszych działań było przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie oraz Internecie. Główną grupą docelową byli przedsiębiorcy i inwestorzy na terenie całego kraju, dlatego zaproponowane tytuły oraz witryny musiały być dopasowane do odbiorców. Reklama prasowa ukazała się w Rzeczpospolitej oraz Pulsie Biznesu, natomiast baner internetowy zawisł na witrynach gospodarczych: wnp.pl, openkontakt.com oraz muratorplus.pl. dodatkowo do 10 000 kont rozesłany został Mailing – „Ona jest gotowa na wyzwania”.

Kampania ta była zwieńczeniem naszych działań, ale traktowaliśmy ją jako pilotażową w procesie działań promocyjnych miasta. To dopiero początek budowania wizerunku miasta, które ma dobry klimat do inwestowania, a sami zainteresowani powinni uzbroić się w cierpliwość i konsekwentnie prowadzić promocję. Takie wskazania przedstawiliśmy w stworzonym Planie Promocji Gospodarczej Miasta Biała Podlaska na lata 2010-2020, który jest załącznikiem do szerszego Programu Promocji stworzonego przez Synergię.

Reklama prasowa emitowana w Rzeczypospolitej w ramach kampanii.