Kobiety równe w życiu, równe w pracy - Vena Art

Kobiety równe w życiu, równe w pracy

Kobiety równe w życiu, równe w pracy

Kobiety stanowią 50% ogółu populacji.Szacuje się, że zajmują tylko 30% stanowisk kierowniczych, z czego wśród dyrektorów oraz prezesów firm jest ich jedynie 12%.Zarabiają blisko 20% mniej niż mężczyźni! Ideą kampanii było zbudowanie wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie województwa lubelskiego świadomości, czym jest polityka równych szans oraz wskazanie podstawowych korzyści wynikających z jej realizacji.

Wyjątkowy charakter i tematyka tego przedsięwzięcia wymagała zastosowania szeroko pojętego media-mixu oraz oryginalnej kreacji. Agencja postanowiła odejść od tradycyjnego w kampaniach społecznych przedstawiania „ofiar”. W kreacji zastosowano odniesienia do 3 obszarów:

Podczas kampanii wykorzystano następujące kanały komunikacji:

  • Outdoor
  • Radio
  • Mailing internetowy
  • Mailing tradycyjny
  • Event – organizacja i prowadzenie festiwalu filmowego „Kobiety. Równe w życiu – równe w pracy” (31 października 2007, kino „Bajka)
  • Działania PR

Przygotowane materiały