Prestiżowy kalendarz dla szlachetnych ludzi

Prestiżowy kalendarz dla szlachetnych ludzi

28 stycznia 2008 r. w Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie odbyła się gala „Bene Meritus Terrae Lublinensi”. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych początku roku na Lubelszczyźnie zostało zorganizowane juz po raz trzeci przez Agencję Reklamową Vena Art we współpracy z drukarnią Intrograf. Wzorem lat ubiegłych, zostały podczas niego wyróżnione osoby działające w sposób bezinteresowny na rzecz innych, a także miała miejsce oficjalna prezentacja ekskluzywnego kalendarza „Intrograf & Vena Art”.

Głównym celem corocznej imprezy jest promowanie postaw ludzkich godnych naśladowania. A nie ma lepszego sposobu na ich zaprezentowanie niż na przykładzie ludzi z krwi i kości, którzy poświęcają swój czas i wysiłek, by zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka lub szlachetnej idei. Takimi ludźmi jest właśnie dwunastka osób wyróżnionych w tym roku tytułem „Bene Meritus Terrae Lublinensi”, czyli „Dobrze Zasłużony dla Lubelszczyzny”. Oprócz pamiątkowych dyplomów potwierdzających otrzymanie nobilitującego tytułu, wyróżnionym zostały wręczone limitowane numerowane kalendarze „Intrograf & Vena Art” na rok 2008.

Wśród wyróżnionych w tym roku znalazły się następujące osoby: Ewelina Chmielik (Wolontariuszka Roku 2007), Kamil Siwka (wolontariusz Fundacji „Mam Marzenie”), Ryszarda Bartnik (wolontariuszka w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym), Maria Pietrusza-Budzyńska (szefowa warsztatów terapii zajęciowej przy Teatrze Osterwy), Krzysztof Kuzko (fotograf i animator sztuki wśród młodzieży), Tadeusz Boniecki (organizator Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, zajmujący się dożywianiem dzieci), Ryszard Karczmarski (zajmujący się młodzieżą zainteresowaną fotografią w Chełmie), Małgorzata Kulik (kierująca Osiedlowym Klubem „Ruta” w Lublinie), Dariusz Misiurek (prezes Stowarzyszenia „Piłkarskie Nadzieje” Motor Lublin), Tadeusz Chwałczyk (od 20 lat prowadzacy Amatorski Klub Filmowy „Rotor-Film” w Świdniku), ks. Stefan Batruch, (greckokatolicki ksiądz działający na rzecz łączenia ludzi, pokoleń i narodów) oraz Małgorzata Czerniak (działajaca w Stowarzyszeniu „Pomoc dla Sierot” w Zamościu).

Tegoroczni laureaci

Wspomniany kalendarz narodził się, podobnie jak pomysł gali, ponad dwa lata temu. Nie jest i nigdy nie był on zwyczajnym kalendarzem firmowym. Jego kolejne wydania są tworzone z myślą o promocji Lubelszczyzny poprzez jej wybitnych przedstawicieli z różnych dziedzin. W roku 2006 ambasadorami lubelskiego regionu na kartach kalendarza byli fotograficy (zaprezentowane zostały ich dzieła), a w 2007 muzycy. Natomiast w tym roku w poszczególnych miesiącach można cieszyć oko pracami artystów plastyków województwa lubelskiego.

Koncert zespołu Ścierański Raduli Trio

Kalendarz sławi dobra Lubelszczyzny w całym kraju trafiając do firm i instytucji w różnych częściach Polski. Egzemplarze wydawnictwa trafiły również do najważniejszych osób w państwie: Prezydenta RP, Premiera RP oraz Marszałka Sejmu.

W tym roku kalendarz „Intrograf & Vena Art” wyjątkowo mocno wpisał się w ideę „Bene Maritus Terrae Lublinensi”. Bowiem jego najcenniejszy egzemplarz – z numerem 1, oraz prace „kalendarzowych” artystów zostały zlicytowane na aukcji, z której dochód został w całości przekazany na rzecz Stowarzyszenia Pomocy dla Sierot w Zamościu. W wyniku licytacji przeprowadzonej podczas gali zostało zebrane 8 900 zł.

Przekazanie czeku.