Rekonfiguracja komunikacji dla Politechniki Lubelskiej

W kontekście nieustannie ewoluującego rynku edukacyjnego, Vena Art, która specjalizuje się w marketingu taktycznym, wzięła na siebie zadanie przeprowadzenia kompleksowego audytu i restrukturyzacji struktur promocyjnych i PR Politechniki Lubelskiej. Celem wspólnych działań jest również opracowanie i wdrożenie nowej strategii komunikacji i promocji uczelni, uwzględniającej trendy w marketingu i oczekiwania współczesnych studentów i biznesu.

Audyt i restrukturyzacja: pierwszy krok w przemianie

Nasza współpraca rozpoczęła się od warsztatów, wywiadów IDI (ang. Individual In-depth Interview) oraz gruntownego przeglądu istniejących struktur oraz zasobów promocji i PR. W tej fazie istotne jest pełne zrozumienie aktualnego obrazu sytuacji i wyzwań z jakimi boryka się uczelnia. Rekonfiguracja struktur wymaga elastyczności i gotowości do wprowadzania zmian w każdym aspekcie działania — od procesów wewnętrznych przez narzędzia komunikacji po finalne przekazy marketingowe. Skrupulatnie identyfikujemy obszary do wzmocnienia, które będą odpowiadać na zmiany warunków i wzrastające oczekiwania biznesu.
 
Rekonfiguracja komunikacji dla Politechniki Lubelskiej

Systemy rekonfigurowane — odpowiedź na zmieniające się warunki gry rynkowej

Na przestrzeni lat nasza praca przy kampaniach dla sektora publicznego i prywatnego nauczyła nas niestandardowego podejścia do rozwiązywania problemów. Politechnika Lubelska, jako instytucja edukacyjna funkcjonująca w diachronicznym wymiarze, wymaga rozwiązań, które są w stanie dostosować się do nowych wyzwań. Zmieniająca się demografia, coraz większa konkurencja wśród uczelni i rosnąca rola badań naukowych wymagają nowego, bardziej elastycznego podejścia do komunikacji. Ten proces to nie tylko odpowiedź na bieżące uwarunkowania, ale przede wszystkim stworzenie proaktywnego modelu struktury samouczącej się, reagującej na zmiany zarówno rynkowe, jak i wewnątrz organizacji.
 
Rekonfiguracja komunikacji dla Politechniki Lubelskiej

Unikalna propozycja sprzedaży (USP) Politechniki Lubelskiej

Rozpoznając USP (ang. Unique Selling Proposition) Politechniki Lubelskiej, koncentrujemy się na poszukiwaniu przekazu, który podkreśla unikalne doświadczenie i atmosferę dla studentów, wybitne osiągnięcia naukowe uczelni oraz wyjątkowe zaangażowanie kadry. W nowej komunikacji będziemy eksponować te aspekty, które czynią Politechnikę ośrodkiem innowacyjnego myślenia i praktycznego działania, co ma bezpośredni wpływ na sukcesy jej absolwentów i silne powiązania z biznesem. Politechnika Lubelska posiada szereg atutów, które mogą zostać wykorzystane w budowaniu jej wizerunku. Należą do nich m.in.:

  • Unikatowe doświadczenie i atmosfera dla studentów: kompleks uczelniany w sercu miasta, bogate możliwości rozwoju naukowego i osobistego, dające szeroką perspektywę rozwoju dla absolwentów.
  • Oferta dydaktyczna i najwyższy poziom naukowy: współpraca z biznesem, ewoluująca oferta kierunków studiów, badania naukowe na wysokim poziomie.
  • Kadra: naukowcy o cenionym dorobku, zaangażowani i pełni pasji wykładowcy.
  • Potencjał biznesowy: kompetencje i zaplecze do wspierania rozwoju najnowocześniejszych sektorów gospodarki.

Rekonfiguracja komunikacji dla Politechniki Lubelskiej

Integracja narzędzi marketingowych oraz cybersemantyka i cyberdesign — siła precyzyjnej komunikacji

W procesie tworzenia nowej strategii Vena Art wykorzysta szereg unikalnych narzędzi i rozwiązań. Kluczowym elementem będą narzędzia i metody marketingu taktycznego, oparte na błyskawicznym reagowaniu na trendy i kreatywnym dopasowywaniu przekazów do różnych grup odbiorców. Ponadto Vena Art stawia na pełną integrację działań online i offline, ATL i BTL, dających możliwość tworzenia spójnych kampanii angażujących odbiorców na różnych płaszczyznach.

Ważną rolę odgrywać będzie również visual communication, czyli trend dominujący we współczesnym marketingu. Vena Art, jako prekursor w obszarze cybersemantyki, cyberdesignu i psychologii cyberprzestrzeni, doskonale rozumie znaczenie języka i form wizualnych w przekazach internetowych. Wykorzystanie tych narzędzi w komunikacji to dla Politechniki Lubelskiej szansa na wzmocnienie swojej pozycji na rynku edukacyjnym i dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów biznesowych. Jedno jest pewne — nowa strategia komunikacji i promocji uczelni będzie oparta na solidnych fundamentach, uwzględniających trendy, oczekiwania i specyfikę uczelni.