Nagradzamy bezinteresowne dobro - Vena Art

Nagradzamy bezinteresowne dobro

Nagradzamy bezinteresowne dobro

19 stycznia 2010 roku w Lublinie już po raz piąty odbyła się niezwykła gala Bene Meritus Terrae Lublinensi czyli Dobrze Zasłużeni dla Ziemi Lubelskiej. Projekt Bene Meritus Terrae Lublniensi powstał w 2006 roku, był odpowiedzią na zarzuty dotyczące Polski wschodniej, która traktowana jest jako cześć kraju B. Agencja reklamowa Vena Art i drukarnia Intrograf wraz z lubelskimi mediami postanowiły pokazać, że Lubelszczyzna, to region tętniący życiem, realizujący się niemal w każdej dziedzinie.

Pierwszym elementem tego kompleksowego projektu stał się kalendarz, który miał za zadanie przedstawić nasz region jako miejsce, gdzie funkcjonuje wiele ciekawych ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą.

Pierwszy kalendarz prezentował artystów fotografików, którzy ukazują niepowtarzalny klimat Lubelszczyzny, nosił tytuł „Kolory nastroju”.

Druga edycja kalendarza prezentowała muzyków związanych z Lubelszczyzną miedzy innymi: Budkę Suflera, Bajm, Anię Dąbrowską, Goję – „ Kalendarz dobrze nastrojony”, kolejną trzecią edycję poświęciliśmy artystom plastykom, między innym swoje prace do wykorzystania w kalendarzu przekazali: Krystyna Głowniak, Artur Popek, Jarosław Koziara – „Wizje Lubelszczyzny”.

Czwarta edycja to „Wydarzenia Lubelszczyzny” w obiektywie lubelskich reportażystów mogliśmy zobaczyć miedzy innymi: Dni Kultury Studenckiej, aukcję koni w Janowie Lubelskim, lubelski Lipiec. Tegoroczny, piąty już kalendarz prezentuje „Magiczne miejsca Lubelszczyzny”.

Obserwatorzy: przeszły i teraźniejszy prowadzą nas po pełnym uroku i tajemnicy regionie. W kalendarzu znalazły się zdjęcia mi. lubelskiego poety Józefa Czechowicza, fotografika Edwarda Hartwiga oraz rys. Adama Lerua. Teksty, które towarzyszą prezentowanym zdjęciom personifikują miejsce, które czuje, pamięta, widzi. Podróż po wschodnim regionie Polski jest sentymentalna, ale i odkrywcza.

Ukazujemy na kartach kalendarza dwa spojrzenia na jedno miejsce. 

Kalendarz, co roku rozsyłamy do największych w kraju instytucji, dzięki czemu ludzie tam pracujący poznają Lubelszczyznę z dobrej strony.

To, co najważniejsze

Ważnym obszarem działań, związanym z Bene Meritus Terrae Lublinensi, jest wyróżnienie społeczników działających dla dobra Lubelszczyzny. Kapituła złożona z przedstawicieli wszystkich lubelskich mediów, co roku wybiera dwanaście osób, które całkowicie bezinteresownie pomagają innym.

Pierwsza edycja BM nagradzała wolontariuszy, psychologów, animatorów kultury, którzy działają na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezdomnych. W 2007 roku uhonorowaliśmy pasjonatów, którzy siły i czas poświęcają dzieciom, w 2008 roku nagrodzeni tytułem to osoby, które także służą bezinteresownie dla innych, prowadzą świetlice, organizują osiedlowe turnieje sportowe. 2009 rok należał do wybitnych działaczy kultury, naukowców, społeczników i artystów promujących Lubelszczyznę.

W tym roku tytułem Bene Meritus Terrae Lublinensi uhonorowaliśmy osoby, które nazwaliśmy „opiekunami miejsc”. Są to regionaliści, historycy, którzy swój czas poświęcają na dbanie o miejsca ważne dla naszego regionu, o zachowanie tradycji, o pamięć.

Okładki kalendarza

Przedstawiamy Laureatów:

1.Edward Balawejder – jako współzałożyciel Stowarzyszenia Kuncewiczówka walczył o to, aby dom Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym nie został sprzedany w prywatne ręce, ale otrzymał status muzeum. Cel udało się osiągnąć. Pod opieką Edwarda Balawejdera „Kuncewiczówka” stał się miejscem licznych spotkań z artystami.

2. Katarzyna Czerlunczakiewicz – historyk sztuki. Reprezentuje lubelski oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, które ratuje pomniki prawosławnej części lubelskiej nekropolii przy ul. Lipowej. Młodzi historycy sztuki i konserwatorzy organizują coroczne zbiórki na renowację zabytkowych pomników, a potem – pracując charytatywnie – sami je odnawiają.

3. Maria Dębowczyk – polonistka i regionalistka zajmująca się historią Bychawy. Inicjatorka stworzenia Bychawskiej Izby Regionalnej. Autorka m.in. książki „Ofiary wojny i okupacji z Bychawy i regionu: (1939-1944)” oraz redaktorka tomu „Stare cmentarze rzymskokatolickie w Bychawie i Bychawce: praca zbiorowa”.

4. Alojzy Leszek Gzella – dziennikarz, redaktor, regionalista, wydawca, publicysta i prasoznawca. Opracował publikację „Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru”, autor książek na temat przebiegu Września 1939 w Lublinie.

5. Alina i Tadeusz Karabowiczowie – współzałożyciele skansenu w Holi pod Włodawą, organizatorzy dwunastu edycji Plenerów Malarskich w tej miejscowości. Co roku organizują ludowo-artystyczny Jarmark Holeński. Wydarzenie zawsze przyciąga tłumy. Turyści słuchają koncertów i kupują rękodzieło ludowe.

6. Krystyna i Ryszard Kornaccy – oboje są związani z Międzyrzecem Podlaskim. Jedni z twórców Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Teatralnego. Ryszard Kornacki jest poetą, prozaikiem i animatorem kultury. Jego żona z zawodu jest nauczycielką, ale także poetką i działaczką społeczną. Wspólnie wydali książkę „Czarna róża – baśnie i opowieści z Podlasia”.

7. István Kovács – węgierski dyplomata, tłumacz, pisarz i poeta zostaje wyróżniony tytułem Bene Meritus Terrae Lublinensi za upamiętnienie miejsc śmierci węgierskich uczestników powstania styczniowego na Lubelszczyźnie. W Batorzu pod Kraśnikiem i Zwierzyńcu wystawił im pomniki. István Kovács jest honorowym obywatelem Zamościa.

8. Leon Popek – wyróżniony za to, że od lat przygotowuje dokumentację i porządkuje cmentarze z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej na Wołyniu m.in. w Kowlu, Ostrówkach, Rymaczach i Zasmykach.

9. Przemysław Pytlak – prezes Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowolska”. Towarzystwo opiekuje się cennym zabytkiem w Końskowoli, czyli tamtejszym kościołem farnym. Wspólnie z parafią zdobyło unijne pieniądze na przeprowadzenie w świątyni badań archeologicznych i remontu. Wysokość dotacji unijnej jest niebagatelna, bo to aż 4,5 miliona złotych. Przemysław Pytlak jest autorem bogato ilustrowanego albumu „Kościół farny w Końskowoli. 600 lat historii”.

10. Stefan Nieznanowski, wybitny specjalista z zakresu literatury staropolskiej i nauczyciel akademicki na UMCS. Bada literackie dziedzictwo staropolskie Ziemi Lubelskiej, redaktor naczelny serii wydawniczej Lubelska Biblioteka Staropolska. Organizator wielu konferencji naukowych i popularnonaukowych.

11. Lucjan Świetlicki – regionalista z Piask. Autor licznych publikacji historycznych, m.in. „Legendy i podania piaseckie”, „Spoczywają w piaseckiej ziemi”, „Piaski w życiorysach”. Inicjator rozwoju sieci bibliotecznej na terenie gminy Piaski oraz organizator spotkań popularyzujących historię regionu.

12. Łukasz Węda – współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka. Stowarzyszenie chce przypominać dziedzictwo kulturowe związane z Tatarami, którzy zamieszkali w rejonie Studzianki w efekcie nadania ziem przez króla Jana III Sobieskiego. W wakacje stowarzyszenie zorganizowało Dni Kultury Tatarskiej, regularnie zaprasza mieszkańców na imprezy integracyjne.

Bardzo często, nasze wyróżnienie jest pierwszym, jakie działacze- społecznicy otrzymują. Zaproszenie do udziału w Gali, na którą przybywa świat Lubelskiego biznesu, kultury i sztuki jest dla niech wielkim zaskoczeniem. Niekiedy po raz pierwszy mogą opowiedzieć o swoim zaangażowaniu, o swojej pasji „służenia innym”.

Gala jest dedykowana właśnie tym osobom. Władze, media i świat biznesu składa podziękowania za ich codzienną, bezinteresowną pracę. Wyróżnieni mają okazję pokazać jak wiele jest jeszcze do zrobienia w naszym regionie i jak wiele dzięki ich pomocy zostało już zrobione.

Pomysłodawcy, Sponsorzy, Partnerzy Medialni

Przedsięwzięcie, jakim jest BENE MERITUS TERRAE LUBLINENSI nie odbyłoby się gdyby po pierwsze nie inicjatywa dwóch lubelskich firm, czyli Veny Art i Intrografu, zaangażowanie lubelskich mediów: Gazety Wyborczej, Kuriera Lubelskiego, Nowego Tygodnia Lublin, Radia Lublin, TVP o/Lublin, Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”, wsparcie sponsorów: Lubelski Węgiel Bogdanka, Herbapol, Perła, IBB Grand Hotel Lublinianka, Auto Euro, Proscenium Art.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

Koncert

Wirtuozeria, perfekcja, oryginalne i nowoczesne brzmienie, wszystko to posiada najlepszy duet w Polsce LOS DESPERADOS, który zagrał podczas gali.

Los Desperados podczas koncertu fot. Krzysztof anin Kuzkos

 

Rewelacyjne wykonanie Marsza Tureckiego na jedną gitarę, fot. Krzysztof anin Kuzko

Aukcja

Każdej Gali towarzyszy aukcja, na której wystawiane są zdjęcia, obrazy, przedmioty. W tym roku między innymi kabaret Ani Mru Mru przekazał swoją płytę, lubelscy fotograficy podarowali nam pięknie oprawione prace, dostaliśmy także koszulkę z podpisami od piłkarza Jacka Bąka. Cel: pomoc dla Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina, otworzył serca i portfele gości. Wspólnie zebraliśmy 7960 zł. Serdecznie dziękujemy.

Społeczników, których warto nagradzać za służbę na rzecz innych jest znacznie więcej, nam przez pięć lat działania projektu udało się wyróżnić 60 osób. Wiemy też, że nie pokazaliśmy jeszcze wszystkich możliwości naszego regionu, ukrytych w twórczych ludziach, pięknych miejscach, niezapomnianych wydarzenia.