PortfolioMarketing taktyczny

Czas na Radom — E.Leclerc Radom

Likaony to zwierzęta, które polują z 80% skutecznością — najwyższą wśród ssaków. Potrafią biec z prędkością 50 km/h na dystansie ok. 5 km. Większość ofiar doganiają na dystansie 3 km. W trakcie zasadzki komunikują się ze sobą werbalnie, aby skoordynować pracę całej grupy. Posiadają bardzo złożone strategie polowania, gdzie każdy członek stada pełni inną rolę w trakcie chwytania ofiary! Uczenie się na podstawie bieżącej analizy sytuacji — koordynacja działań i poszczególnych zadań, szybka komunikacja, wybór najlepszego w danym momencie rozwiązania to nowa filozofia skuteczności nazywana przez nas marketingiem taktycznym.

Zakres realizacji:

 • kampania teaserowa
 • strona www
 • materiały video
 • akcja w przestrzeni miejskiej — ekspozycja wielkich zegarów połączona z akcją w social mediach
 • produkcja i realizacja kampanii (outdoor, TV, kino, radio, prasa, Internet)
 • eventy
 • BTL
 • SMS marketing
 • PR
 • konkursy
 • marketing szeptany i partyzancki