PortfolioStrony internetowe

Zmiana Kontekstu — Kontekst HR

Współczesny nurt komunikacji biznesowej odbywa się w większości drogą elektroniczną. Dlatego przy tworzeniu komunikatów warto wziąć pod uwagę kryteria percepcji tego relatywnie nowego systemu komunikacji. Cybersemantyka to dziedzina praktyki marketingowej, która podpowiada, jak mogą być odbierane różnorodne komunikaty w sensie emeocji, motywacji, reakcji w czasie, skłonności do akceptacji lub antagonizmu? Jak oddziałują różnorodne formy leksykalne, rodzaje składni i typy grafemów? Jak konstruować komunikat, by cechowała go najwyższa sugestywność i wiarygodność?

Zakres realizacji:

  • pomysł i projekt strony WWW