Skuteczność budzi zadowolenie

Skuteczność budzi zadowolenie

Vena Art. zajęła 6 miejsce wśród niesieciowych agencji reklamowych w Polsce w Raporcie „Agencje Reklamowe, Domy Medowie 2009″. Raport powstał w oparciu o badania przeprowadzone przez firmę Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Media&Marketing Polska.

Artykuł w Media&Marketing Polska

Artykuł w Media&Marketing Polska

Jednym z głównych kryteriów był poziom zadowolenia klientów ze współpracy z agencją. Respondenci wyrażali zadowolenie lub niezadowolenie w skali pięciopunktowej, gdzie:

1 – oznacza zdecydowanie niezadowolony(a),

3 – ani zadowolony(a) ani niezadowolony(a),

5 – zdecydowanie zadowolony(a)

Vena Art osiągnęła średni wynik 4,6 przy średniej dla agencji nie sieciowych 4,2.

W stosunku do roku ubiegłego udało nam się poprawić prawie wszystkie parametry według których sporządzany jest raport . Szczególnie zadowoleni jesteśmy z wyników w kategorii: „widać bezpośredni związek pomiędzy działaniami agencji i wysokością sprzedaży”. Przy jednoczesnym wysokim poziomie zadowolenia z kreacji i produkcji, oznacza to że nasze realizacje nie tylko się podobają, ale również przynoszą wymierne korzyści. Mamy wielką satysfakcję z faktu, że Nasi klienci to zauważyli i docenili.

W raporcie doceniono naszą pracę eksponując Top kampanie między innymi kampanię dla firmy Parys (marki Prestone i Sonax), kampanię dla Ministerstwa Obrony Narodowej „Zawód żołnierz” oraz produkcję spotu dla Polskiej Organizacji Turystycznej promującej Polskę podczas Roku Polski w Izraelu.

Raport uwzględnił również nasze nagrody i wyróżnienia roku ubiegłego zaznaczając wyróżnienia dla filmu promocyjnego MON na międzynarodowym festiwalu filmów wojskowych w Bracciano we Włoszech oraz spot reklamowy dla Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje oraz Bractwa Miłosierdzia im św. Brata Alberta które wzięły udział w przeglądzie najlepszych reklam społecznych organizowanym przez stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, jak również amerykańską nagrodę Prestone Outstanding Achievment Awards 2008 przyznaną przez koncern Honeywell za realizację dla firmy Parys.

Cytując badanie Millward Brown SMG/KRC: „.. widać, że agencja poprawiła wyniki w stosunku do ub.r., klienci w większym stopniu widzą przełożenie przygotowanych przez nią kampanii na sprzedaż..”

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Naszym Klientom za obdarzenie nas zaufaniem i obiecujemy kolejne zarówno efektowne jak i efektywne realizacje w roku 2009.