Brief marketingowy — wstęp do udanej współpracy

Brief marketingowy to dokument, który stanowi fundament efektywnej współpracy między agencją marketingową a klientem. Określa on cele, założenia i oczekiwania obu stron, co pozwala na stworzenie strategii i taktyki marketingowej dopasowanej do specyfiki firmy i jej odbiorców.

Dlaczego zwykły brief marketingowy jest tak ważny?

 • Ułatwia komunikację — jasno określając cele i oczekiwania, brief eliminuje nieporozumienia i zapewnia spójność działań.
 • Skraca czas realizacji — dostarcza agencji niezbędnych informacji, co pozwala na szybsze rozpoczęcie pracy.
 • Oszczędza czas i pieniądze — pozwala uniknąć błędów i poprawek, które generują dodatkowe koszty.
 • Gwarantuje lepsze rezultaty — skupiając się na najważniejszych kwestiach, brief zwiększa szanse na osiągnięcie założonych celów.

Co powinien zawierać brief marketingowy?

Brief marketingowy to dokument, który precyzuje cele, założenia i oczekiwania związane z działaniami marketingowymi. Zawiera on kluczowe informacje o firmie, produkcie / usłudze, grupie docelowej oraz budżecie. Dobrze przygotowany brief pozwala agencji na dogłębne zrozumienie potrzeb klienta i stworzenie narzędzi dopasowanych do specyfiki jego biznesu. Brief marketingowy powinien zawierać następujące elementy:

Informacje o firmie

 • Opis działalności, wartości, misja, wizja, cele strategiczne.
 • Historia firmy, jej pozycja na rynku, kluczowe osiągnięcia.

Analiza SWOT

 • Mocne i słabe strony firmy, szanse i zagrożenia na rynku.
 • Ocena konkurencji, analiza trendów rynkowych.

Opis produktu / usługi

 • Charakterystyka produktu / usługi, jego wyróżniki i główne korzyści dla klienta.
 • Etapy cyklu życia produktu, pozycjonowanie na rynku.

Grupa docelowa

 • Profil demograficzny, psychograficzny i behawioralny odbiorców.
 • Potrzeby, oczekiwania i preferencje grupy docelowej.

Cele marketingowe

 • Cele krótkoterminowe i długoterminowe, które ma osiągnąć kampania.
 • Sposób pomiaru i ewaluacji efektów kampanii.

Budżet

 • Planowane wydatki na kampanię marketingową.
 • Podział budżetu na poszczególne etapy kampanii.

Oczekiwania

 • Efekty, których klient oczekuje od współpracy z agencją.
 • Preferowane style i formaty komunikacji.

Termin realizacji

 • Harmonogram projektu, kluczowe etapy i deadline’y.

W jaki sposób przygotować brief marketingowy

Brief marketingowy to nie tylko formalny dokument, ale również narzędzie do budowania relacji między agencją a klientem. Dobrze przygotowany brief ułatwia współpracę, zapewnia lepsze rezultaty, dlatego:

 • Poświęć czas na dokładne określenie celów i oczekiwań.
 • Zbierz niezbędne informacje o firmie, produkcie / usłudze i grupie docelowej.
 • Skonsultuj brief z zespołem, aby uzyskać różne perspektywy.
 • Użyj prostego i klarownego języka.
 • Zadbaj o przejrzystość i czytelność informacji.

Dodatkowe wskazówki

 • Dostarcz agencji przykładowe materiały marketingowe, aby ułatwić im zrozumienie twoich preferencji.
 • Bądź otwarty na sugestie i pomysły agencji.
 • Monitoruj przebieg kampanii i na bieżąco informuj agencję o swoich uwagach.

Pamiętaj, że brief marketingowy to żywy dokument, który może być aktualizowany w trakcie realizacji projektu. Ważna jest otwarta komunikacja i stały dialog między agencją a klientem, aby zapewnić efektywne osiąganie założonych celów.