Polfa Lublin — nowa strona internetowa na 75-lecie

Polfa Lublin to jeden z najbardziej znanych koncernów farmaceutycznych w Polsce. Tradycją sięga połowy XX stulecia, a jego działalność nie zawęża się jedynie do granic krajowych. Lubelska Polfa z powodzeniem działa również na rynkach zagranicznych, systematycznie biorąc udział w międzynarodowych targach na całym świecie.

Na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku podjęto decyzję o zmianie image’u, by jeszcze lepiej prezentować się swoim odbiorcom. Najpierw przerobiono logo, a teraz przyszła pora na całkowicie nową stronę WWW. Nowy branding i nowa witryna internetowa to ważne kroki w rozwoju przedsiębiorstwa. Jesteśmy dumni, że możemy mieć w tym swój graficzno-programistyczny udział.

Naszym zadaniem było zupełnie nowe i świeże spojrzenie na ofertę oraz całościowy wizerunek Polfy w Internecie. Czynnikiem, który w punkcie wyjścia wzięliśmy pod uwagę było oczywiście połączenie tradycji i nowoczesności. Dzięki nieszablonowemu podejściu do tego zlecenia, szata graficzna jest bardzo przejrzysta, czytelna i niezwykle atrakcyjna. Zadbaliśmy o odpowiednie wyeksponowanie firmowej kolorystyki i skupiliśmy się na optymalnym wyeksponowaniu treści. Od strony funkcjonalnej, nawigacja jest maksymalnie intuicyjna, bo w dużej mierze oparta na ludzkim doświadczeniu. Dzięki takiemu podejściu, użytkownik z łatwością może odnaleźć się w bogatej ofercie farmaceutycznej naszego „protagonisty”.

Zastosowane rozwiązania

Selekcja elementów użytych w projekcie graficznym została dokonana ze względu na zdolności podnoszenia sugestywności, wygaszania agresji i oporu. To m.in. dlatego w layoucie zastosowano stonowaną kolorystykę, bezszeryfowe, nowoczesne, o zaokrąglonym kształcie liter, fonty. Przyczyniło się to do obniżenia siły emocji i pozbawienia natłoku bodźców. Wykorzystany w projekcie chłodny zestaw kolorystyczny wzbudza zaufanie, kojarzy się z wiedzą i daje poczucie bezpieczeństwa — jak na branżę farmaceutyczną przystało.

Polfa Lublin - nowa strona internetowa na 75-lecie

Co ciekawe, współczesny nurt komunikacji biznesowej (a zwłaszcza w dobie koronawirusowej pandemii) odbywa się w większości drogą elektroniczną. W ostatnim ćwierćwieczu doskonalenie kwalifikacji managerskich oscylowało wyłącznie wokół komunikacji fonicznej, czyli dotyczyło przekazu bezpośredniego przy wykorzystaniu aparatu mowy. Nie prowadzono metodycznego doskonalenia retoryki w zakresie komunikacji elektronicznej, nie uwzględniano kanału elektronicznego jako odrębnego strumienia wpływu. Powodem było to, że nie dostrzegano diametralnej różnicy pomiędzy anatomią słowa mówionego a słowem pisanym. Nie dostrzegano również zupełnie innych, morfologicznych cech sugestywności w tych dwóch kanałach przekazu.

Jako agencja reklamowa, przygotowując narzędzia marketingowe dla naszych klientów, jako jedni z nielicznych w Polsce, korzystamy z interdyscyplinarnej dziedziny nauki, jaką jest cybersemantyka. Mamy świadomość drzemiących w tych środkach wyrazu możliwości, dlatego treści na nowej stronie WWW lubelskiej Polfy częściowo zostały poddane audytowi pod tym kątem. Zastosowanie cybersemantyki do opracowania opisów sprawia, że w większym stopniu „przemawiają” one do internautów.

Percepcja, przekaz, cybersemantyka

Przy tworzeniu każdego elementu identyfikacji wizualnej rzeczą ogromnie pożądaną jest wzięcie pod uwagę kryteriów percepcji tego relatywnie nowego systemu komunikacji, jakim jest cybersemantyka. Budując przekaz na witrynie internetowej naszego zleceniodawcy odpowiedzieliśmy sobie na wiele pytań:

  • Jak powinny być odbierane różnorodne leksykalnie komunikaty w sensie emocji, motywacji, reakcji w czasie, skłonności do akceptacji lub antagonizmu?
  • W jaki sposób oddziałują różnorodne formy leksykalne, rodzaje składni i typy grafemów?
  • Jak konstruować komunikat, by cechowała go najwyższa sugestywność i by eliminował on reakcje negatywne?

Dzięki głębokiej analizie i wyciągniętym przez nas wnioskom, już na etapie percepcji zyskuje się przewagę w relacjach ze swoimi kontrahentami.

Technologia

Pragniemy podkreślić, iż zawsze pracujemy na usystematyzowanym i wypracowanym przez lata know-how, którego podstawowym elementem jest na pewno brief strony internetowej, dzięki któremu możemy poznać dokładne oczekiwania klienta wobec tworzonego przez nas produktu. Jak zawsze, korzystamy z najnowszych i niezawodnych technologii programistycznych, które uzupełniają się w sposób perfekcyjny i wydobywają pełnię możliwości nowoczesnych przeglądarek internetowych, w tym również przeglądarki Safari spod znaku nagryzionego jabłka. Przygotowany przez nas produkt końcowy został oparty na najbardziej popularnym systemie zarządzania treścią, jakim jest open-source’owy WordPress, dzięki czemu istotną rolę na omawianej witrynie internetowej odgrywa system wpisów, tu pod postacią „Wydarzeń”.

Gorąco zachęcamy do osobistego sprawdzenia efektów naszej pracy — polfa.pl

Web Developer (programista stron, sklepów i aplikacji internetowych) / Mobile App Developer (programista aplikacji mobilnych) / Game Developer (programista gier) oraz Graphic & Web Designer (grafik komputerowy) w jednej osobie. Absolwent m.in. Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Jana Pawła II w Lublinie. Specjalizuje się w JavaScript, jQuery, AngularJS, Vue.js i innych front-endowych technologiach webowych. Równocześnie rozwija swoje talenty dydaktyczne, prowadząc profesjonalne zajęcia w jednej z ogólnopolskich akademii programowania. Pasjonat gier wideo oraz pisania / czytania książek. Anglojęzyczny licencjonowany pilot wycieczek. Były koszykarz, na co dzień uprawia kalistenikę.