Aktywujemy dobre geny! Kampania rekrutacyjna dla WSSP

„Aktywujemy dobre geny!” to pełna pozytywnej energii kampania odwołująca się do podstawowych funkcji edukacji jakimi oprócz przekazywania wiedzy są: inspirowanie, motywowanie czy wyszukiwanie i wydobywanie ludzkich zdolności i talentów.

W przekazie jasno komunikujemy uniwersalną ideę, profilującą typ charakteru pożądanego studenta, i opisujących go cech, wokół których projektowany jest profil uczelni, kultura organizacyjna i model kształcenia. Kreacja to odpowiedź na wypowiadane przez młodych ludzi opinie w formie testimoniali:

Mam jasną wizję swojej przyszłości. Potrzebuję bezpiecznych ram i środowiska, w którym ją urzeczywistnię. Poszukuję inspiracji i motywacji do działania. Chcę mieć możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach, bycia autorem rozwiązań. Chcę, żeby nauka przypominała to, co potem będę robić w życiu zawodowym. Nie chcę nudnej, schematycznej nauki, opartej na czytaniu tekstów, powtarzaniu formułek i wypełnianiu testów. Chcę się uczyć w sposób zaangażowany i praktyczny.

Zdjęcie: Billboard – odsłona 1 – „Zaradność”

W niedalekiej przyszłości oczekujcie kolejnych energetycznych odsłon tej kampanii :-)