Kalendarz Bene Meritus 2017

Kalendarz Bene Meritus 2017

Karty tegorocznego kalendarza są kolażem przeszłości i współczesności. Pokazują one organiczne przenikanie się historii i nowoczesnych rozwiązań. Takie podejście jest charakterystyczne nie tylko dla architektury Lublina, ale praktycznie dla wszystkich obszarów życia.

Skąd pomysł na takie zestawienie?

Ponieważ rok 2017 jest wyjątkowy dla Lublina i jego mieszkańców. To w tym roku minie 700 lat odkąd Władysław Łokietek nadał Lublinowi prawa miejskie (magdeburskie). Od tego momentu miasto niejako oficjalnie zaczęło pełnić rolę najważniejszego ośrodka gospodarczego, naukowego i kulturalnego we wschodniej części Polski.

Taka pozycja zobowiązuje nie tylko do kultywowania tradycji, ale również wyznaczania nowych trendów. Dzisiejsze osiągnięcia naszego miasta w odniesieniu do historii prezentują się bardzo ciekawie.

 

Historia kalendarza i jego idea

Bene Meritus Terrae Lublinensi to tradycja wpisana w życie kulturalne Lubelszczyzny. To idea pokazywania światu ludzi dobrych, szlachetnych, godnych naśladowania, działających w naszym regionie. Towarzyszy jej wydanie prestiżowego kalendarza, którego karty pokazują Ziemię Lubelską z dobrej i ciekawej strony.

Dotychczas mieliśmy okazję zaprezentować Państwu jedenaście odsłon kalendarza:

 • Kolory nastroju (2006)
 • Kalendarz Dobrze Nastrojony (2007)
 • Wizje Lubelszczyzny (2008)
 • Wydarzenia Lubelszczyzny (2009)
 • Magiczne miejsca Lubelszczyzny (2010)
 • Miasto w dialogu (2011)
 • W oczach kamienic (2012)
 • Zobacz czego nie widać (2013)
 • Inspiracje, czyli mistrzów malarstwa spojrzenie na Lubelszczyznę (2014)
 • Lubelszczyzna z wielu perspektyw (2015)
 • Wschody na wschodzie (2016)

Sto egzemplarzy – limitowana, numerowana seria ze specjalnymi uszlachetnieniami – trafi a w ręce szczególnych osób. Wydanie kalendarza ma za zadanie promować Lubelszczyznę. To inicjatywa dwóch firm, drukarni Intrograf oraz agencji marketingu taktycznego Vena Art. Każda z nich wkłada w kalendarz to, w czym jest najlepsza:


Projekt kalendarza, opracowanie, obróbka graficzna i przygotowanie do druku: Mariusz Jurkowski, Vena Art

Fotografie: Piotr Dziurian, Vena Art

Druk: Intrograf Lublin S.A.