Vena Art zaprojektowała nowe logo dla LKT

Nowe logo dla LKT

Motyw linii układający się w akronim LKT stał się dla nas inspiracją przy tworzeniu nowej identyfikacji dla Lubelskiego Klubu Tenisowego. Zostaliśmy postawieni przed trudnym zadaniem stworzenia znaku, który będzie oryginalny, dynamiczny, nowoczesny oraz jednoznacznie kojarzony z tą piękną dyscypliną jaką jest tenis.

Prace nad projektem trwały kilka miesięcy i właśnie przyszedł czas na jego wdrożenie. Poniżej prezentujemy kilka pierwszych narzędzi, na których wdrożono projekt:

  • papier firmowy i wizytówki,
  • dyplomy, 
  • roll-upy,
  • czapeczki,
  • ręczniki.

Symbolika logo

W tym projekcie każdy element jest głęboko przemyślany. Nic nie zostawiliśmy przypadkowi. Litery układające się w akronim są zbudowane z wybranych wycinków linii kortu tenisowego. Poprzez zrównoważenie proporcji poszczególnych długości linii i odpowiednie ich usytuowanie względem siebie napis jest bardzo czytelny i jednoznacznie kojarzy się z literami pomimo pewnych przekształceń. Kolorystyka nawiązuje  do barwy nawierzchni betonowych kortów, tak charakterystycznej i rozpoznawalnej dla obiektu przy Al. Zygmuntowskich. Sygnet zbudowany z elementów linii dopełnia symbol dynamicznie uderzonej piłki tenisowej, który zgrabnie oddziela go od rozwinięcia akronimu (wersja pionowa) nadając mu jednocześnie dynamikę – znak rozpoznawczy tej dyscypliny.

Projekt jest dobrze skalowalny i pozwala na wielowariantowość zastosowań, jednocześnie nic nie tracąc ze swojej czytelności. Zarówno wersja pionowa jak i pozioma, a także sam sygnet są identyfikowane w środowisku tenisowym miasta z Lubelskim Klubem Tenisowym.

Koncepcja i projekt: Andrzej Jachim, Bartek Maron, Bohdan Woś