Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz!

Mówi się, że nie szata zdobi człowieka i jest w tym powiedzeniu wiele racji, ale w przypadku marki oraz sygnowanych przez nią usług i produktów jest zgoła inaczej. Pierwsze zetknięcie potencjalnego klienta z ofertą firmy powinno mieć w sobie walor miłości od pierwszego wejrzenia: patrzysz i wiesz, że to jest właśnie to, czego potrzebujesz. A potem tylko się w tym przekonaniu utwierdzasz. Taka właśnie idea przyświecała nam podczas pracy nad projektami do materiałów promocyjnych dla firmy Hobo Systems Sp. z o.o. W oparciu o badania ilościowe i jakościowe, przeprowadzone na reprezentatywnej grupie przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw, a także audyt UX/UI istniejących rozwiązań, stworzyliśmy projekty folderu i ulotki, pudełek na urządzenia oraz instrukcji montażu, a także zrealizowaliśmy film — animację promocyjną. Opracowaliśmy również listę zaleceń dotyczących rozwiązań graficznych i funkcjonalnych w serwisach Aiflo i Aiflo Trader.