PortfolioAnimacje

Billboard sponsorski — Sieć sklepów Groszek

Zaledwie 20% strąków groszku może przynieść aż 80% całych zbiorów ogrodu. Ta zasad, zwana zasadą Pareto, opisuje wiele zjawisk z obszaru ekonomii i zarządzania i ma wiele odniesień do rzeczywistości. Pozwala ustalać priorytety oraz ułatwia organizację czasu, przez co osiąga się maksymalne wyniki w minimalnym czasie. Ułatwia też organizację pracy w grupie, wykorzystuje umiejętności jej członków tak by optymalizować skuteczność prowadzonych dla Klientów działań.

Zakres realizacji:

  • pomysł
  • kreacja i realizacja materiału w technologii 3D